ışık vektör malzemenin uzay hızı

 ;space-speed-of-light-vector-material